Basic Stamp

Basic Stamp-processorn

Basic Stamp- kretsen (fortsättningsvis kallad Stampen) är en hybridkrets, som bland annat består av en PIC 16C57 (8 bit RISC processor, 20 Mhz) och ett ee-prom.

Den har 16 portar, som kan användas för in eller ut-portar. Stampen programmeras i en Basic- variant. Koden skrivs i en editor på PC och överförs via serieporten till Stampen, där det lagras i ee-promet. Därefter kan seriesladden kopplas loss och Stampen är självgående.

I ee-promet finns utrymme att lagra data, på ungefär samma sätt som vi lagrar på en hårddisk på PCn, men dock begränsat.

Programmet i Basic Stamp

Temperaturen mäts med två givare, en på vardera sidan om huset. Detta sker i stort sett kontinuerligt. De två temperaturerna jämförs, och den lägsta av dem antas vara temperaturen i skuggan. Principen för temperaturmätningen är att Basic Stamp mäter den tid det tar att ladda upp en kondensator som är seriekopplad med temperaturgivaren. Tiden kommer att vara i relation till temperaturen.

 En display visar den aktuella temperaturen från de två givarna samt dygnets högsta och lägsta temperatur. Dygnets max- och min-temperaturer nollställs automatiskt varje natt klockan ett.

Dessutom sköter Stampen tändning och släckning av husets fönster- och ute- belysning vid skymning och gryning. Dock är lamporna normalt sett alltid släckta mellan 01 och 06 på natten. Förutom automatiken kan användaren tända eller släcka manuellt, men då kommer automatiken att gå in vid nästa skymning eller gryning igen.

I stället för att ha en knapp till varje funktion valde jag att bygga ett menysystem, där menyn, som visas i displayen, stegas fram med en knapp och där menyvalet exekveras med en annan. Huvudsakliga anledningen är att spara på antalet utnyttjade portar i Stampen. Manuell tändning och släckning sker dock med en egen knapp, eftersom funktionen används dagligen.
Stampen har ingen egen inbyggd systemklocka. Det pip ett vanligt digitalt armbandsur avger varje hel timme utnyttjas för att stega fram tiden i Stampen. (Det finns en systemklocka framtagen till Stampen, men eftersom vi inte utnyttjar minuter, månader med mera, valde jag lösningen med den skrotade armbandsklockan.)

Kring-komponenter

Stampens portar ansluts till exempelvis tryck-knappar, rörelsedetektorer, temperaturgivare, lysdioder, andra digitala kretsar och elektriska komponenter. Jag valde att montera de diskreta komponeter som behövdes på vero-board. Det är tryck-knappar för manöverering, motstånd, kondensatorer och transistorer med mera, som tillsammans med foto och temperaturgivare sköter temperaturmätning och tändning och släckning av husets ytterbelysning och fönsterlampor.

Tillbaka

Skicka meddelande till BoKrister
Logga in
Senast ändrad: 2009-06-02.