Internet-tidHär kan du omvandla Internettid till svensk normaltid.Knappa in internet- tiden och tryck på knappen
Den angivna Internet- tiden motsvarar klockan : Svensk normaltid.

Internet- tid

Det är som bekant IT som gäller. För att vara inne måste allt ske med hjälp av Internet. Varje företag med lite självaktning måste finnas representerad på det världsomspännande datanätet! Att ingen på företaget har kompetens eller ork att hålla webbplatsen uppdaterad är en helt annan sak, man kan ju ha en rad som börjar med www. längst ner i sina annonser, och det är det viktiga. Allt fler av oss shoppar och uträttar allt fler av våra bankärenden via Internet. Vi har alltså Internet- musik, Internet- banker, Internet- butiker och numera även Internet- tid!

Vi funderar inte på varifrån dokumenten vi läser i vår webb- browser kommer, eftersom det inte märks någon skillnad på dem om de hämtas på den egna servern någonstans i källaren eller om det kommer från andra sidan jordklotet. Att kommunicera med ljusets hastighet kors och tvärs över jorden har blivit vardag för allt fler av oss. När vi chattar, icq- ar och e- mailar har det blivit lite förbistring om tiden. När vi tar emot ett e- mail kan det vara lite förvirrande om tiden då det sändes anges i lokal tid, man kan alltså få svar på ett mail långt innan man sände det. Det blir lätt förvirring då man säger till den man tjattar med vi träffas imorgon igen klockan tolv. Klockan tolv vaddå, din tid eller min tid, eller UTC? Behovet av ett nytt sätt att ange tiden har alltså aktualiserats. OK, radioamatörer med flera, har sedan länge vant sig vid att ange tiden i GMT, eller UTC, som det numera heter, men visst låter Internettid mer tidsenligt?

Och visst är det bökigt att man inte kan göra beräkningar med tid på samma sätt som vi hanterar meter, kilo och joule. Det vore ju bra om man kunde hantera även tiden i decimalform som med alla metriska enheter. Så varför inte skapa ett nytt sätt att ange tiden på, som är metriskt.

Man kan fundera på varför vi har behållit dygnets indelning i 24 timmar, vardera bestående av 60 minuter, så länge som vi har. Varför infördes inte ett metriskt system för att mäta tiden samtidigt som det infördes för allting annat under franska revolutionen?

Enligt uppgift gjordes det emellertid försök vid den tiden, men det blev ingen succé. Som de flesta av oss vet infördes övriga måttenheter för att underlätta handeln, man behövde kort sagt ett enhetligt måttsystem. Men jag antar att det på den tiden inte fanns något sådant behov att ange tid på. Det var ju först då järnvägarna byggdes ut under artonhundratalets andra hälft ett behov av normaltider uppstod, och det var ju först långt senare den breda massan hade möjlighet att kommunicera interkontinentalt.

Vad är då Internet- tid?

Internettiden mäts i Beats som fungerar så att dygnet delas in i tusen enheter som anges med ett tresiffrigt tal, om vardera 1,4 minut. Klockan 00 Internettid kommer då att inträffa när klockan är 00 västeuropeisk normaltid, det vill säga svensk normaltid. (Vilken tillfällighet att det sammanfaller med tiden där företaget som är kända för att tillverka plastklockor, som försöker lansera Internet- tid, har sitt huvudkontor) Då är alltså klockan 00 över hela världen! Eftersom dygnet är indelat i tusen enheter kommer Internet- tiden att vara 500 klockan tolv svensk normaltid och 999 ca en minut i 00.

Mer om Internet-tid på: http://www.dr.dk/Videnskab/Harddisken/Programmer/1998/12/Swatch+internettid.htm

Swatch om Internet-tid:

Senast ändrad innehållsmässigt 20001204

Skicka meddelande till BoKrister
Logga in
Senast ändrad: 2009-06-02.