Temperaturprojektet

Projektet påbörjades sommaren 1999 med att jag byggde en temperaturmätare med Basic Stamp Microprocessor. Bygget har ändrat skepnad allt eftersom till att även fungera som styrning av hemmets fönster och ytterlampor. Någon gång på hösten 2000 byggde jag till en funktion som sparade de lagrade temperaturerna i en databas och en Java-applikation som ritade temperaturkurvor. Därefter tillkom webb och wap-varianterna. De ingående delarna har byggts om i flera omgångar. Bilderna som visas här visar hur bygget såg ut sommaren 2004.

Displayer

Samma information visas på olika sätt
Bilden ovan visar hur samma data presenteras på olika sätt beroende på vilken display som används: Java-applikation på Pc´n hemma, wapp- och webb- varianterna som visar dels nyligen uppmätt temperatur och dels tidigare uppmätta temperaturer i tabellform, samt displayen på Basic Stamp.

Blockschema

Blockschema

Jag använder en Basic Stamp mikroprocessor för att mäta temperaturerna. Temperaturerna lagras i en databas och presenteras på olika sätt beroende på formatet; mikroprocessorns display, Java-applikation i den egna pc´n samt via webben och till wapp-telefonen. För utförligare beskrivning av de ingående enheterna, klicka på bilderna.

Basic Stamp

Bygget med Basic Stamp Temperaturmätningarna sköts med en Basic Stamp processor med dess kringkomponenter.
Klicka på bilden för en utförligare beskrivning.

PC'n hemma

Java-applikation som visar temperaturkurva

Applikationer i hemdatorn fångar upp mätvärden från Basic Stamp och lagrar dem i en databas, skickar dem till webbservern och presenterar kurvor över mätvärden.
Klicka på bilden för en utförligare beskrivning.

Webb och wap-gränssnitten

Webb och wapp-utseende

Via webbservern visas mätvärden i två varianter, webb och wap.
Klicka på bilden för en utförligare beskrivning.

Backupsystemet

utskriftsfönster, backupsystemet

En tidig version av program för Basic Stamp och hemdatorn används i reserv.
Klicka på bilden för en utförligare beskrivning.

Skicka meddelande till BoKrister
Logga in
Senast ändrad: 2009-06-09.