Mobilsystem

NMT, Nordisk mobiltelefoni

NMT, Nordisk mobiltelefoni introducerades 1981, och var det första automatiska mobiltelefonisystemet i världen. Det tillät roaming inom de nordiska länderna, det vill säga man kunde använda sin bil-telefon i hela Norden. Det var en fantastisk tanke att kunna ringa automatiskt från bilen i hela Norden.

SMS

Sms använder tidsluckor i nätet och var från början avsett att användas för operatörernas styrsignaler och liknande. Tillämpningen av sms för oss vanliga i början var meddelandet från operatören som talade om att vi hade ett röstmeddelande.

Mobilt Internet

För att möjliggöra mobilt Internet skapades Wap forum
Wap forum grundades i december 1997. Initiativtagarna var Ericson, Nokia, Motorola och Phone.com (Unwired planet). Syftet var att arbeta för en snabb utveckling av en standard för att kunna tillföra utökade tjänster till mobilnäten. Första versionen av överförings- protokollet Wap (Wireless application protocol) presenterades i april 1998. Wap är optimerat för den smalbandiga och instabila överföring som mobilnätet erbjöd. 
I början var man hänvisad till uppkopplad pratkanal för dataöverföringen när man wappade. Då var det inte ovanligt att mobilsamtalen kostade en femma per minut, så wappen blev snabbt spolat som inte bara långsamt utan även dyrt. I och med införandet av generation 2,5 av mobiltelefoni med GPRS blev kostnaderna för mobilt Internet rimliga. GPRS är paketbaserat, vi betalar per överförd datamängd, och överföringen blir snabbare än om vi skulle uppehålla en pratkanal för överföringen. GPRS har varit kommersiellt tillgängligt i Sverige sedan hösten 2001. I och med GPRS blev mobilt Internet praktiskt möjligt i väntan på 3G. I roamingavtalen mellan operatörerna ingår det numera ofta även GPRS, så man har tillgång till mobilt Internet även under utlandssemestern.