Fyrar

Bild på fyrar (19kb)
Fyren ger vägledning och varning för grund med dess för varje fyr signifikanta karaktäristiska blinkande nattetid. I dagsljus utgör byggnaderna landmärken då de ofta sticker upp över de övriga landkonturerna.
Det är även en symbolisk kraft i fyren som begrepp, då de ofta symboliserar trygghet och vägledning. Vid fyren fanns bemanning som höll ett vakande öga och kunde rycka ut för att undsätta sjöfarare, och de gjorde väderobservationer.
De successiva förbättringarna av fyrtekniken från enkla koleldar och vippfyrar har inneburit ljusstarkare, automatiska och driftsäkrare fyrar.
Men nu i början på det tjugoförsta århundradet har fyrarna sedan länge spelat ut sin roll för handelsflottan, och under de senaste åren har även fritidsbåtarna allt mer övergått till modernare navigeringshjälpmedel som satellitnavigering. När kraven på ljusstyrkan har tonats ner, har vissa av våra fyrar försetts med ljussvagare ljus som drivs med batterier som laddas med vindsnurror eller solenergi.
Vad värre är, är att flera av fyrarna håller på att avvecklas, eftersom sjŲfarten inte längre är beredd att betala för driften. I vissa av dem ersätts det tidigare så viktiga fyrljuset med symboliska lampor för att de inte ska vara helt släckta.

Med start sommaren 2005 och en tid framŲver kommer jag att publicera bilder och lite text om nŚgra av de fyrar som av nŚgon anledning har kommit i min všg, och som jag tycker šr všrda att uppmšrksamma.

Den senaste upplagda fyr- sidan handlar om: Sandhammaren


Senast ändrad: 2010-02-23.