En tidig VHS-video från jvc

Videokassett-systemet VHS (Video Home System) konstruerades av JVC (Japan Victor Company). VHS-videon lanserades i Japan 1976, och den första VHS-modellen som nådde Europa kom 1978, och hade modellbeteckningen JVC HR-3300. Videon jag presenterar här är en Thorn modell 8903. Den är en förklädd variant av JVC modell HR-3330, som ersatte HR-3300 år 1979. Formatet på videon är 46x32x16cm och den väger 13,5 kg.
Videobandspelaren var topp-matad med mekaniska knappar liknande de som var vanliga på den tidens vanliga bandspelare. Videon var försedd med förvalsknappar för åtta TV-kanaler och audio/videoingång märkt &Camera&.
Timern med den röda LED-displayen medgav ett inspelningstillfälle någon gång under den närmaste veckan, eller inspelning vid samma tid varje dag. En facilitet som jag aldrig har använt på någon av mina videobandspelare är audio-dub, som det även fanns en knapp för i raden av mekaniska knappar.
Det gick inte att trycka ner någon annan knapp än pause eller stop när någon av play, ff eller rew- knapparna var nertryckta. Det sköttes med hjälp av japansk &gulmetall-logik&; ett gäng metallbleck med skåror som låste knapparna.
Det fanns ingen snabbspolning med bild. Vi var tvugna att gå via stop mellan de olika funktionerna. Dessutom fick vi snällt vänta medan bandet laddades varje gång mellan play och stop.
Med VHS-videons bandhastighet på ca 2.34 cm i sekunden, dvs ungefär hälften av vad vi hade i de vanliga ljudkassetterna, blev ljudet på en standard- VHS, inte mycket att skryta med. Jag kommer att ta upp lite av trolleriet med HIFI-ljudet senare, när jag berättar om en modernare video.

Hur fungerar VHS-videon?

Att bandet drogs in i kassetten efter play har att göra med att bandet ligger runt den roterande video-trumman i rec och play. Ett par band-guidrar tar tag i bandet och drar ut det ur kassetten i en bana runt videotrumman. Frågan är då varför man har ett sådant arrangemang. För att kunna spela in de höga frekvenser man har att hantera i videosammanhang måste den relativa hastigheten mellan video-bandet och in/avspelningshuvudet vara högre än vad som är praktiskt med den konstruktion vi är vana vid på den vanliga ljudbandspelaren.
Man låter därför videospåret spelas in diagonalt över bandet, och det sköts av den nämnda videotrumman. Genom att den är monterad på snedden i relation till bandets rotationsriktning kommer spåren att hamna diagonalt över bandet. På videotrumman finns det minst två in/avspelningshuvuden monterade mitt emot varandra. På så sätt kommer det ena huvudet i beröring av bandet, och börjar spela in/av ögonblicket innan det andra lämnar bandet. Detta sker 50 gånger per sekund, samtidigt som TV´n är svart under tiden den byter delbild. Det är samtidigt som sändarnätet sänder ut text-TV-informationen, och där har vi anledningen till varför text-Tv normalt sett inte fungerar på våra video- inspelningar.
Förutom de roterande videohuvudena finns ett konventionellt tonhuvud. Det har två spår som löper i bandets över och underkant. Det ena spåret används för ljudet. Det andra är ett kontrollspår, som ser till videohuvudena hittar spåren, och att rätt videohuvud läser rätt videospår.
Detta var väldigt förenklat principerna som används av de tidiga videobandspelar- systemen Det är mycket mekanik i de här tidiga video-bandspelarna, och en hel del är remdrivet. Det finns två motorer; en för videotrumman och en för kapstan. Kapstanmotorn driver bandet framåt och sköter uppspolningen på bandrullarna på samma sätt som var vanligt på vanliga ljudbandspelare.

Se min videosnutt som visar hur i och urladdningen ser ut på Thorn 8903. Eller se min videosnutt sett underifrån

Läs om de första VHS-videorna på http://www.totalrewind.org/vhs/H_3300.htm

Toppmatad VHS-video, JVC 1979 (15kb)
Toppmatad VHS-video, 1979
Under locket, Jvc VHS 1979 (29kb)
Videotrumman syns vid kasettluckans överkant.
Ett av VHS-videons kretskort (44kb)
På kretskorten kan vi se att en hel del av elektroniken består av IC-kretsar. Men det finns fortfarande många transistorer och andra diskreta komponenter runt dem.
Mycket mekanik i de tidiga video-bandspelarna (34kb)
Det vänstra av de två svänghjulen sitter under videotrumman. Det högra är för kapstan.