Vinylspelare från Luxor

Bild på vinylspelare från Luxor (20kb)
Bild på vinylspelare från Luxor

En bra vinylspelare från svenska Luxor från mitten av 1970-talet. Oljedämpad tonarmslyft, anti-scating, spetslagrad tonarm, tung skivtallrik, vem bryr sig om sådant idag?
Hastighetsregleringen skedde genom att man ändrade rotationsriktning på motorn! Under den tunga skivtallriken satt

Bild Undre skivtallriken (20kb)
Undre skivtallriken

ytterligare en tallrik som drevs av en remdriven kantrulle.
Beroende på rotationsriktningen på motorn slungades kantrullen antingen mot en kant till höger eller till vänster. Kanternas olika diametrar gav olika varvtal. Hastigheten blev den rätta eftersom kantrullen i ena fallet träffade på ytterkanten och i det andra innerkanten, vars diametrar skiljde sig åt.

Skicka meddelande till BoKrister
Senast ändrad: 2015-04-13.

Bild Kantrullen träffade antingen inre eller yttre kanten, vilket gav olika hastighet (20kb)
Kantrullen träffade antingen inre eller yttre kanten, vilket gav olika hastighet
Den remdrivna kantrullen (20kb)
Den remdrivna kantrullen