Hammerens fyr Bornholm

Hammerens fyr, 2006 (18kb)

1802 uppfördes ett åttakantigt fyrtorn på Hammeren på Bornholms nordspets. Det nuvarande fyrtornet på Hammeren uppfördes i granit 1872. Det är 21 meter högt och försågs med fast linsapparat och femvekars moderatorlampa. 1889 försågs fyren med en mekanism med skärmar som gav den dess fyrkaraktär. 1907 ersattes lampan med en glödnätsbrännare för olja och 1947 elektrisk glödlampa på 1000 watt.
Hammerens fyr är mycket högt belägen, dess höga focushöjd på 91 meter ska ha inneburit problem att se den i dis och dimma, då dimman la sig på låg höjd längs kusten. Det ska vara en anledning till att Hammerodde fyr uppfördes i närheten år 1895. Den ersatte inte Hammerens fyr, utan de två fyrarna var i drift parallellt i närmare hundra år. Hammerens fyr är dock inte i drift numera.

På den danska sajten Jette og Oles maritime side, finns en samling bilder tagna ur brukar- vyn, som det ser ut från havet. En av dem är på Hammer- odde, och i bakgrunden syns Hammerens fyr.

Källa: http://www.fyrtaarne.dk (besökt 2005-08-04)

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

Linsapparaten och lampan Hammeren (24kb)
Linsapparaten och lampan,
Hammerens fyr 1979
Mycket arbete är nerlagt på det vackra stentornet med dess alla detaljer (20kb)
Mycket arbete är nerlagt på det vackra
stentornet med dess alla detaljer
Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2009-12-27.