Ledfyrar

Ledfyrarna som leder fartygen rätt i inseglingsrännorna kan delas in i sektorfyrar och ensfyrar.
Sektorfyrarna ger en smal sektor med ljus då man färdas i farleden. Ofta är det arrangerat med färgat ljus, med vitt sken om man färdas i farleden och rött respektive grönt sken när man hamnar till vänster respektive höger om farleden.
Ensfyrarna är två fyrar placerade med ett avstånd mellan varandra och något olika i höjdled. Då ljuset från de båda fyrarna syns i över varandra, är det ens och man färdas i farleden. Ensfyrarna används ofta den sista sträckan i inloppet till en hamn.
(Källa: NE på DVD 1998)

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

Exempel på liten sektorfyr, Svanevik, Ronneby (15kb)
Exempel på liten sektorfyr, Svanevik, Ronneby, 2005
Träfyren Saxemara övre, Ronneby (23kb)
Träfyren Saxemara övre,
Ronneby 2005
AGA märkplåt (22kb)
Märkplåten från AGA-tiden finns
kvar på den numera elektrifierade fyren
Närbild på fyrlykta (22kb)
Elektrifierad Agafyr ensfyr vid Svanevik, Ronneby(26kb)
Ensfyrar vid Svanevik,
Ronneby, 2005
Skicka meddelande till BoKrister
Senast ändrad: 2010-02-22.