Gåsfetens fyr, Ronneby

Gåsfetens fyr, Ronneby (20kb)
Gåsfetens fyr, Ronneby 1976
Gåsfetens fyr vid inloppet till Ronneby var världens första Agafyr. Agafyren byggde på en serie uppfinningar utvecklade av Gustaf Dahlen (1869-1937). Dess energikälla är acetylengas, som gav mycket kraftig belysning, men som också är mycket explosivt.
För att kunna förvara och transportera acetylengas under tryck på ett säkertsätt utvecklade Gustaf Dahlen tillsammans med Henrik von Celsing gasackumulatorn vid det förra sekelskiftet. Principen är att acetylengasen lagras i acetonlösning uppsugen i en porös massa. Det innebar att man kunde få fyrbelysning med hög ljusstyrka till platser dit inte stadsgas och elledningar nådde.

Två av de uppfinningar som ledde till att Gustaf Dahlen fick nobelpriset i fysik 1912 var den så kallade klippapparaten och solventilen. Klippapparaten tände och släckte fyren för att uppnå varje fyrs speciella karaktär av blinkningar, och solventilen tände och släckte fyren automatiskt vid solens ned och uppgång. Uppfinningarna tillsammans innebar att acetylenåtgången reducerades med cirka 90%. Det minskade även behovet av tillsyn, vilket i sin tur innebar att det inte längre var nödvändigt att ha ständig personal vid fyrarna och fyrskeppen, utan det räckte med tillsyn några gånger per år, då gasbehållarna behövde fyllas.

Som första fyr i världen utrustades Gåsfetens fyr, belägen på ett litet öde skär utanför inloppet till Ronneby, till en början på försök, med fyrbelysning med acetylengas år 1904. Den var inrättad med brännare för öppen låga och fast sken, men den 1 april 1906 utrustades Gåsfeten, som första fyr, även med klippapparat för att ge fyren dess karaktär. Numera är Gåsfetens fyr eldriven med hjälp av ett vindkraftverk. Aga-fyrens klippapparat nämns i Hoburgs fyr och ljusets betydelse i SRp1 (Besökt 2022 08 22)

Källor:
NE dvd 1998
Grönvall Uno, "Några af Nobellpristagaren Dalens uppfinningar" i Tekniskt bibliotek II, Svenska teknologiföreningens förlag. Nåbar via Svenska Fyrsällskapet (besökt 20050719)

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2023-04-25.