Falsterbo, Skandinaviens äldsta fyrplats

Den första fyren i Falsterbo, som troligen är Skandinaviens äldsta fyrplats, tändes i början av 1200-talet av munkar från Lübeck. Fyren, som ju blev svenskt i freden i Roskilde 1658, ingick i Danmarks första fyrled, som på kungligt direktiv inrättades år 1561 mellan Falsterbo, Kullen, Anholt och Skagen. På 1630-talet byggdes en vippfyr, och i slutet av 1700-talet flyttades fyren till dess nuvarande plats, som tidigare hade legat under vatten. Vippfyren släcktes 1796 och var då den sist använda vippfyren i världen.

Den Tempelmanska fyren

Den nuvarande 25 meter höga och 12 meter breda fyrbyggnaden i Falsterbo ritades av Olof Tempelman, professor vid Konstakademien och Gustav III:s hovarkitekt. Den tempelmanska fyren stod klar 1796, och var ursprungligen en öppen stenkolsfyr, där kolet hissades upp i en kanal i byggnaden. Byggnaden var Sveriges första kombinerade fyr och bostadsbyggnad med tornet centralt placerat i byggnaden.
Fyrmästaren och övrig personal med familjer bodde på andra våningen i fyrbyggnaden till 1843, då fyrmästarbostaden byggdes. I slutet av 1800-talet byggdes ett gemensamt bostadshus åt fyrvaktaren och fyrbiträdet med familjer.
Fyren och övriga byggnader på fyrvaktartomten är kulturminnesmärken sedan 1935.
1843 försågs fyren med en lanternin trumlins av andra ordningen och försågs med rovoljelampa. Linsapparaten byggdes om 1863, då de tidigare speglarna ersattes av krona och krans. 1887 installerades fotogenlampa, som 1906 ersattes av luxljus med intermittensapparat. 1927 installerades Dalénljus och intermittensapparaten togs bort. Fyren elektrifierades 1935, automatiserades 1972 och avbemannades 1973. År 1990 släcktes fyren eftersom den numera saknar betydelse för sjöfarten, men tändes igen med prydnadsljus (40W), som motsvarar cirka 10% av den tidigare ljusstyrkan, av nuvarande ägaren Vellinge kommun år 1993.

Väderobservationerna vid Falsterbo fyr

Sedan mitten av 1800-talet har det bedrivits regelbundna väderobservationer vid Falsterbo fyr. Det är en av SMHIs 20 kvarvarande bemannade väderobservationsstationer i Sverige, och ingår i det världsomspännande synoptiska nätet av väderobservationsplatser.

Källor:

Malmberg Gert, Svenningsson Ulf "Fyrar, från Falsterbo till Färder", Warne förlag, 1999
http://www.fyr.org/pdffiler/664800.pdf (besökt 20050830)
Informationstavlor vid fyren.
Se en rekonstruktion av en vippfyr och läs om Danmarks första fyrled skagenFyr.php

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

Tempelmanska fyren i Falsterbo (17kb)
Tempelmanska fyren i Falsterbo, 2005
Lanterninen (20kb)
Lanterninen
Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2009-12-27.