Fyren Godnatt, Karlskrona

Fyren Godnatt, Karlskrona (18kb)
Tornet uppfördes under åren 1857-63 på skäret Godnatt, som är obetydligt större än byggnaden. Befästningstornet skulle ingå i den inre befästningsringen utanför örlogsstaden Karlskrona. Tornet på Godnatt utgör tillsammans med Kurrholmen i samma befästningsring de två allra sista exemplen på den äldre befästningstekniken i Sverige, och blev omoderna innan de färdigställdes. Grundformen på byggnaden är en femhörning, men hörnen är avfasade, så en oregelbunden tiohörning bildas, med varannan kort och varannan lång sida. Tornet har en unik trappkonstruktion med två spiraltrappor som löper parallellt över varandra.

1870 upphörde befästningsfunktionen på Godnatt, och tornet byggdes om till fyr, som driftsattes 1879. Fyren var bemannad till 1921, och lägenheter för fyrmästar- och fyrvaktarfamiljer inrymdes på den övre batterivåningen. Barnen ska ha lekt högst upp under det så kallade fredstaket och då de lekte på den smala klippan runt tornet ska de ha haft rep runt midjan.

Se även www.bokrister.se/ovrigt/bildvisare.php?sidnamnet=GodnattKarlskrona

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2023-04-26.