Elektronikmuseum

Elektronikmuseum är Bo-Kristers webbsamling av gamla elektronikprylar. Elektronikmuseum innehåller bilder och text om bland annat TV, Radiogrammofon, video och stereo.
I ett försök att skildra utvecklingen inom hemelektroniken under 1900-talets andra hälft, kommer elektronikmuseum att lyfta på locket till flera av apparaterna för att visa dess innehåll.

När det gäller Video- bandspelare innehåller elektronikmuseum även ett par videoklipp som visar mekaniken. Även radiogrammofonens skivväxlare har blivit förärad med ett videoklipp på elektronikmuseum.

Datorerna blir snabbt museiföremål. En och annan dator kommer att bli synlig på elektronikmuseum, även om de jag har haft i min ägo har en rätt ointressant exteriör. Därför kommer självklart elektronikmuseum även att lyfta på locket på datorerna. Sinclair Spectrum, Luxor ABC80 och Atari hade förvisso annorlunda exteriörer, men tyvärr har jag inga egna bilder på Sinclair Spectrum eller ABC80, och tar tacksamt emot det. Däremot är det möjligt att det blir lite bilder på någon Atari.
Än så länge låter jag köksdatorn representera datorprylarna.

Elektronikmuseum innehåller även hand-datorer, smart-telefoner och mobil-telefoner, eftersom de blir museiföremål redan efter några år.


Elektronikmuseum hade premiär hösten 2005, och kommer att utökas under en tid framöver.

köksdatorn (21kb)
Köksdatorn här som kombinerad receptsamling och TV.
Askar till Mobil-telefoner (11kb)
Bilderna på mobiltelefonernas och handdatorernas
emballage ger en hint om målgrupperna.
Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2010-02-27.