Den delvis igensandade Rubjerg Knude fyr

Det 23 meter höga fyrtornet på Rubjerg Knude 6 km väster om Hjørring vid Jyllands västkust, är byggt år 1900.

Ursprungligen var fyren försedd med glödnätsbrännare för fettgas och anläggning för fettgasframställning. 1906 övergick man till att använda olja som energikälla, eftersom framställningen och hanteringen av fettgas var en arbetskrävande och besvärlig process. 1948 blev fyren elektrifierad och försedd med en glödlampa på 550 Watt.
Den roterande linsen bestod av tre fack med 134 handslipade prismor. Facken vilade på kvicksilver och drevs runt av ett urverk som skulle dras upp var tredje timme.

Eftersom linsen kunde fungera som brännglas och riskera att antända byggnader och vegetation i närheten, tvingades man övertäcka den med en linnejalusi dagtid.

Redan då fyren byggdes var sanddrevet ett problem, och det har varit ett problem att hålla byggnaderna fria från sand. Sedan ett större sandskred 1920 har man regelbundet fått transportera bort stora mängder sand. Klitterna växte sig allt högre, och 1953 var de så höga att mistluren inte längre hördes till havs, utan den lades ner. Man diskuterade att öka tornets höjd, men man gav upp kampen mot sanden, och den 1 augusti 1968 släcktes fyren.
Havet gnager sig allt närmare fyren med 1-2 meter per år och sanddrevet gör att naturen tar tillbaka vad den har lånat ut. Fyren är numera delvis igensandad, och man räknar med att det kommer att sanda igen de kommande åren. Se bild tagen på Rubjerg knude fyr 1992

Källor:
http://www.fyrtaarne.dk (besökt 20050730)

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

 (14kb)
Havet gnager sig allt närmare fyren med 1-2 meter per år
 (11kb)
Rubjerg Knude fyr 2005
Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2017-06-10.