60-tals rörradio från Dux

Morfars rörbestyckade radio i något slags backelitmaterial är från början av 1960-talet. Jag gissar att säljbroschyrerna för den innehöll säljande ordalag om möjligheten att, förutom de vanliga lång, mellan och kortvågsbanden, kunna avlyssna sändningar på det nya störningsfria UKV-bandet, som FM-bandet ofta kallades för på den tiden. FM-bandet sträckte sig mellan 87,5 och 100 MC/s, megacykler per sekund, som man sa då istället för MHz.

Troligen skröts det även i säljbroschyren om att radion var bestyckad med Philips Miniwatt-rör, som sänkte energiförbrukningen, och ferritantenn för en god mottagning av långvåg och mellanvåg utan någon extern antenn. Och självklart fanns det möjlighet att ansluta en grammofon till radion.

Apropå miniwatt, så framgår det att radions effekt är på hela 54 watt, och det rör sig alltså om effektförbrukningen. Uteffekten, som det heter i stereo- sammanhang, var betydligt blygsammare. Jag gissar på att den är på någonstans mellan en halv och en watt.
Bakstycket var av något slags pressad papp, som det ofta var på den tiden. Tittar vi noga, kan vi även se det traditionella S-märket, som visade att radion uppfyllde de svenska kraven på en el-säker produkt.
Numera står den överst på en av mina hyllor på mitt rum på jobbet och kommenteras ofta av de som besöker mej där. Den fungerar, men om jag har radio igång på jobbet, är det oftast webbradio.

Rrör-radio från Dux radio (19kb)
Rör-radio från Dux radio, tidigt 1960-tal Innuti radion (21kb)
Miniwatt-rör, ferritantenn och andra grejer  (21kb)
Bakstycket är av något slags unika- material
Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2015-03-21.