Utklippans fyr

Utklippans fyr (11kb)
Utklippans fyr juli 1994
I Sveriges sydöstra hörn, längst ut i Karlskronas östra skärgård ligger Utklippan, som består av två nästan kala öar, Norraskär och Södraskär. Mellan dem ligger en skyddad hamn. Numera är Utklippan obebodd, men tidigare bodde fyrvaktare och deras familjer på Södraskär.

Redan 1789 uppfördes en vippfyr på Utklippan, som tändes vid behöv av lotsarna på Hästholmen. 1832 uppfördes två 2,5 meter höga fyrtorn med kolgrytor på Utklippan för att säkra transporten av de svenska trupperna under Napoleonkriget. Tornen var två så de inte skulle förväxlas med Ölands södra udde.

En kastelliknande byggnad med fyrtorn och signaltorn uppfördes 1840-42.
Den nuvarande 31 meter höga Heidenstamfyren på Utklippan uppfördes 1870 på det ena av de två tornen, och det andra revs. Ursprungligen var Heidenstamfyen försedd med rovoljelampor och roterande andra ordningens linssystem, som drevs med lod-drivet urverk. 1887 ersattes rovoljelampan med fotogenlampa, som ersattes av lux-ljus (förgasad fotogen förbränns mot en strumpa), som i sin tur ersattes av elektriskt ljus 1948, då även linsen byggdes om. Det nuvarande linssystemet med sealed beamlampor installerades 1972, då fyren automatiserades och avbemannades.
På den danska sajten Jette og Oles maritime side, finns en samling bilder tagna ur brukar- vyn, som det ser ut från havet. En av dem är på Utklippan.

Lyssna på Överlevaren på Utklippans fyr i SRp1 (Besökt 2022 08 22)
Läs mer om Utklippan på:
http://www.fyr.org/pdffiler/601500.pdf (Besökt 2005-08-13)
http://www5.k.lst.se/version1/miljo/naturmil/naturv/nr/naturres/utklippa.html (2005-08-14)

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2022-08-22.