Hammerodde fyr, Bornholm

Hammerodde fyr med sitt 12 meter höga torn i närheten av Bornholms norra spets uppfördes 1895.
Fyren är försedd med roterande fresnell- lins och har fokushöjden 21 meter. Den elektrifierades och försågs med 550 watts glödlampa år 1947.
Enligt den danska sajten http://www.fyrtaarne.dk/ kan en anledning till att Hammerodde fyr uppfördes i närheten av Hammerens fyr vara att det kan vara svårt att se ljuset från Hammerens fyr i dimma, på grund av dess höga position. Båda fyrarna var dock i drift i närmare hundra år innan Hammerens fyr släcktes. Hammerodde försågs med radiofyr 1939, som var den mest moderna då den togs i bruk. Hammerodde fyr inhyser en kontrollstation, varifrån de övriga fyrarna på Bornholm kontrolleras.

Källor:

Danske fyrtårne, http://www.fyrtaarne.dk/

Webbplatser med fyr-relaterat material:

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se
Svenska fyrsällskapet: www.fyr.org
Danske fyrtårne: www.fyrtaarne.dk
Svensk fyrkarta: https://fyr.org/wiki-files/Manual/NyFyrkartaSverigeWhiteFond.pdf

Hammerodde fyr 2006(38kb) Hammerodde fyr 2006 Hammerodde 2006 (58kb)
Skicka meddelande till BoKrister via e-mail info@bokrister.se
Senast ändrad: 2023-04-26.