filnamn: 2013

2013


Mastkranarna sett från en av skärgårdsbåtarna


Gamla mastkranen på Karlskronavarvet.


Längst ut i mastkranen med vattnet 30 meter under oss har vi denna utsikt över Karlskrona.


Polenfärjan gav sig iväg i stormen Simone och blev liggande på grund den 28 oktober 2013.


Vi var fyrvaktare för en natt och övernattade invid Kullens fyr. Lite suggestivt var det med fyrljusets svepande över det disiga Öresund.


Handvevad järnvägsbom Vitaby


Drottningskär sett från Kungsholms fort


Drottningskär, Aspö


Sjöbod på Saltärna


Ring i berget på Gyön


Trappräcke i Kullens fyr


Vindpinade björkar på Vångsö


Stensättning på Kungsholms fort


I mars 2013 revs musiksnäckan i Hoglands park för att ge plats åt en modernare paviljong


Aspöfärjan lägger strax till vid Aspö mad