2013

Aspöfärjan lägger strax till vid Aspö mad

I mars 2013 revs musiksnäckan i Hoglands park för att ge plats åt en modernare paviljong

Stensättning på Kungsholms fort

Vindpinade björkar på Vångsö

Trappräcke i Kullens fyr

Ring i berget på Gyön

Sjöbod på Saltärna

Drottningskär, Aspö

Drottningskär sett från Kungsholms fort

Handvevad järnvägsbom Vitaby

Vi var fyrvaktare för en natt och övernattade invid Kullens fyr. Lite suggestivt var det med fyrljusets svepande över det disiga Öresund.

Polenfärjan gav sig iväg i stormen Simone och blev liggande på grund den 28 oktober 2013.

Längst ut i mastkranen med vattnet 30 meter under oss har vi denna utsikt över Karlskrona.

Gamla mastkranen på Karlskronavarvet.

Mastkranarna sett från en av skärgårdsbåtarna

Skicka meddelande till BoKrister
Senast ändrad: 2017-06-09.