Jobbet

Den är rätt fräck, målningen i trapphuset

Mångkultur

Tur att den gamla projektorn fick hänga kvar i aulan Soft Center

Stordiaprojektorn används sällan numera

Det är ju en teknisk högskola

Det som finns kvar av MDA i huset


Senast ändrad: 2015-03-21.