filnamn: jobbet

Jobbet


Det som finns kvar av MDA i huset


Det är ju en teknisk högskolaStordiaprojektorn används sällan numera


Tur att den gamla projektorn fick hänga kvar i aulan Soft Center


Mångkultur

Den är rätt fräck, målningen i trapphuset