Fyren Godnatt, Karlskrona

Befästningsanläggningen Godnatt utanför Karlskrona hann aldrig bli klar innan den var omodern som fästning. Istället fick byggnaden tjänstgöra som fyr. Se även www.bokrister.se/fyr/godnatt.php

Under fredstaket

I den ursprungliga användningen som fästning skulle manskapet snabbt kunna förflyttas mellan våningarna inne i fyren Godnatt. Därför löper två trappor omlopp. En för transport upp, den andra ner.

För att skydda örlogsstaden Karlskrona skulle kanoner vara riktade mot farleden mellan Kungsholms fort och Drottningsskärs kastell på Aspö.

Skicka meddelande till BoKrister
Senast ändrad: 2017-06-09.