filnamn: GodnattKarlskrona

Fyren Godnatt, Karlskrona

Befästningsanläggningen Godnatt utanför Karlskrona hann aldrig bli klar innan den var omodern som fästning. Istället fick byggnaden tjänstgöra som fyr. Se även www.bokrister.se/fyr/godnatt.php


Under fredstaket


För att skydda örlogsstaden Karlskrona skulle kanoner vara riktade mot farleden mellan Kungsholms fort och Drottningsskärs kastell på Aspö.


I den ursprungliga användningen som fästning skulle manskapet snabbt kunna förflyttas mellan våningarna inne i fyren Godnatt. Därför löper två trappor omlopp. En för transport upp, den andra ner.