filnamn: diverse1

Diverse1


Förhållningsregler för tvättstugan i invandrartätt bostadsområde, med förtydligande


Det är absolut förbjudet att slänga restavfall vid sidan av containern!


Prototypen till Eurovoicen, månne?


Du kan åka fullkomligt lugnt i Metroen i Köpenhamn. Tåget körs av en dator.


Tiderna förändras. NUmera äger allmänheten tillträde till militära områden


Jag tror att designen fungerar både för västerlänningar och för dem som är vana vid hål i golvet. Bombay air port, mars 2007