filnamn: Skanelinjen

Skånelinjen (Per-Albinlinjen)

Vår beredskap är god. Så sa han, Per-Albin Hansson i samband med andra värdlskrigets utbrott. Måhända var det den första etappen av Skånelinjen han hade i åtanke när han släppte yttrandet.
Trots demilitäriseringen av Tyskland efter första världskriget påbörjades efter 1936 års försvarsbeslut planeringen av den så kallade Skånelinjen eller Per-Albinlinjen.
Dess första etapp med skyttevärn längs skånska sydkusten drogs längs stränderna mellan Simrishamn och Falsterbo. Senare skedde utbyggnaden i hottakt. Scenariot var att Tyskland skulle anfalla söderifrån. Senare etapper blev därför mellan Höllviken och Skälderviken, Rörum och Åhus, samt Listerlandet.
I februari och mars 1940 rekongoserades för en utbyggnad på Bjärehalvön och slutligen mellan Elleholm och Vieryd i mellersta Blekine.
Färdigutbyggd skulle Skånelinjen omfatta över 1500 värn arrangerad som en flankerad värnlinje. För att få ett sammanhängande eldsystem fick avståndet mellan värnen inte vara längre än 300- 1200 meter beroende av terrängen. I den första etappen uppfylldes det kravet och befästningslinjen skulle troligen fördröja ett invasionsförsök. Succesivt kommer bilder från avmilitäriserade bunkrar företrädesvis i Blekinge att presenteras.
Läs mer:
Högborg L., Sjöblom J., Blekinge det hemliga landskapet del 1 och 2 Fort & bunker 2004
Högborg L., Sjöblom J., Skånelinjen Fort & bunker 2000
http://sv.wikipedia.org/wiki/Peralbinlinjen (Besökt 120920)


Ungefär här vid Vierydsfjorden söder om Bräkne Hoby i Blekinge slutar Skånelinjen. Runt udden på Vångsö, som vi ser i bildens högra del, finns nästa värn i sydvästlig riktning.


Kulsprutevärn #1150 vid Klockenabben, VierydsfjordenKlockenabben: I området söder om Bräkne Hoby ligger bunkrarna tätt med bara några hundra meters mellanrum. Flera av dem hade till uppgift att skydda ett av landets propagandabatterier som var placerat vid Ryssjön.


Längst ut på sydöstra spetsen av Vångsö finns detta värn.


Nästan rakt fram har vi värn på Väbynäs och längre bort i nästan samma riktning i Vieryd. Bakom ön Stickelön som vi ser längst bort till höger, ligger ön Saltärna med en del avmilitäriserade lämningar.


Trots placeringen långt ut i ingenstans gavs många av bunkrarna en vacker maskering. Detta värn finns på Vångsö söder om Bräkne Hoby.


Barack som numera är sommarboende på Saltärna med torn för inbasmätare i bakgrunden.